Konferencje i wykłady gościnne

2022

19.08.2022. Łambinowice, Łambinowickie Spotkania Muzealne, wykład pt. “Archeologia zbrodni: w poszukiwaniu grobów masowych z czasów II wojny światowej w chojnickiej Dolinie Śmierci”.

15.09.2022. Bydgoszcz, Instytut Pamięci Narodowej w Gdańsku, delegatura w Bydgoszczy, wykład pt. “Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939”.

16.09.2022. Chojnice, Biblioteka Publiczna w Chojnicach, wykład/spotkanie z młodzieżą razem z prokuratorem Tomaszem Jankowskim (Pion Śledczy IPN w Gdańsku) pt. “Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939”.

20.10.2022. Poznań, Komisja Archeologiczna PAN w Poznaniu, konferencja pt. “Archeologia wobec materialnych śladów współczesności”, wykład razem z A. Marciniak, M. Pawleta pt. “Archeologia wobec materialnych śladów współczesności: wprowadzenie”.

20.10.2022. Poznań, Komisja Archeologiczna PAP w Poznaniu, konferencja pt. “Archeologia wobec materialnych śladów współczesności”, wykład pt. “Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939 – cele, metody, potencjał poznawczy oraz społeczno-kulturowy”.

26.10.2022. Łódź, Instytut Archeologii, Seminaria naukowe, wykład pt. “Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939 – dziedzictwo niemieckich masowych zbrodni na Pomorzu Gdańskim”.

8.11.2022. Chojnice, Chojnickie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, wykład pt. “Historia i etnografia Zbrodni pomorskiej 1939: chojnicka Dolina Śmierci”.

10.11.2022. Chojnice, II Liceum Ogólnokształcące, wykład razem z prokuratorem Tomaszem Jankowskim pt. “Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939”.

10.11.2022. Chojnice, Technikum nr 1, wykład razem z prokuratorem Tomaszem Jankowskim pt. “Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939”.

11.11.2022. Chojnice, Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach, otwarcie wystawy pt. “Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939 – chojnicka Dolina Śmierci” oraz kuratorskie oprowadzanie w jej trakcie.

17.11.2022. Golub-Dobrzyń, Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny, wykład pt. “Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939 – chojnicka Dolina Śmierci”.

18.11.2022. Toruń, Instytut Archeologii, konferencja pt. “Grób i cmentarz jako przestrzenny zapis społecznych i religijnych zachowań człowieka w średniowieczu i czasach nowożytnych”, wykład pt. “”Panie, tam nic nie ma, wszystko wykopali po wojnie…” – miejsca kaźni z czasów II wojny światowej w perspektywie badań interdyscyplinarnych”.

15.12.2022. Pilzno, Instytut Archeologii, wykład gościnny pt. “An archaeology of the Pomeranian Crime of 1939 – the case of Death Valley, Poland”.

2023

12.01.2023. Santiago de Compostela, Institute of Heritage Sciences, Spanish National Research Council, wykład pt. “Every crime leaves a trace – archaeological research of Nazi Germany’s war mass crime in Death Valley, Chojnice (Poland) from the second half of January 1945”.

18.01.2023. Łódź, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, cykl wykładów pt. “Badania naukowe miejsc kaźni z okresu II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim w perspektywie badań multidyscyplinarnych”.

24.01.2023. Poznań, Wydział Archeologii UAM, spotkanie promocyjne w związku z publikacją książki pt. “Archeologia wspólnotowa – w trosce o przeszłość, nie zapominając o przeszłości”.

25.01.2023. Bydgoszcz, Instytut Pamięci narodowej, wykład pt. “Archeologia zbrodni – badania naukowe miejsc kaźni z okresu II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim”.

1.02.2023. Starogard Gdański, Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1, wykład pt. “Archeologia i miejsca kaźni z jesieni 1939 roku na Pomorzu Gdańskim”.

6.05.2023. Poznań, Wydział Archeologii UAM, kongres Post-Medieval Archaeology, wykład pt. “An archaeology of the Pomeranian Crime of 1939 – looking for material evidence of crimes from the Second World War”.

1.09.2023. Chojnice, Chojnicki Dom Kultury, spotkanie w związku z rocznicą wybuchu II wojny światowej, wykład pt. “Tutaj zmarli śpią – materialne dowody drugowojennych zbrodni z Doliny Śmierci”.

1.09.2023. Belfast, spotkanie EAA, wykład pt. “Empty places? Sites of mass extermination from 1939 in the Pomeranian province, Poland, as a form of cemeteries”.

14.09.2023. Kołobrzeg, szkoła letnia, wykład pt. “Dziedzictwo więcej niż ludzkie”.

2.10.2023. Bydgoszcz, Delegatura IPN w Bydgoszczy, udział w debacie pt. “Zbrodnia pomorska 1939 z perspektywy historyka, prokuratora, etnologa i archeologa”.

5.10.2023. Kontekst, spotkanie online pt. “Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939 – dziedzictwo niemieckich zbrodni drugowojennych”.

21.11.2023. Poznań, Wydział Archeologii UAM, Poznańskie Archeologiczne Spotkania Naukowe, wykład pt. Będziemy umierać za to, że jesteśmy Polakami”. Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939″.

16.12.2023. Mondoñedo (Galicja, Hiszpania), wykład pt. “Fosas comunes como sitios de investigación interdisciplinar”, XXIII Xornadas Mindonienses de Arqueoloxía “Villaamil y Castro”.

2024

25.01. 2024. Chojnice, Muzeum Historyczno-Etnograficzne im. Juliana Rydzkowskiego, wykład pt. “Powrót do Doliny Śmierci – badania archeologiczne w 2023 r.”.

25.01.2024. Chojnice, Technikum nr 1, wykład pt. “Archeologia zbrodni”.

31.01.2024. Wrocław, seminarium Zakładowego w Zakładzie Antropologii, Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, wykład pt. “Analiza szczątków kostnych pochodzących z II wojny światowej, z grobu masowego w Lesie Szpęgawskim”.

16.02.2024. Chojnice, Miejsca Biblioteka Publiczna w Chojnicach, wykład “Chojnice 1939-1945”.

19-24.02.2024. Denver, AAFS Justice For All, wykład pt. “An Analysis and Reconstruction of Remains From a World War II Mass Grave in the Szpęgawski Forest, Poland”.

15.03.2024. Łódź, Instytut Archeologii UŁ, wykład pt. “Aktion 1005 w ewidencji archeologicznej – markery bio- i geochemiczne palenia zwłok z grobów masowych w Lesie Szpęgawskim i chojnickiej Dolinie Śmierci”.

15.03.2024. Łódź, Instytut Archeologii UŁ, wykład pt. “Szczątki roślin jako dowód w sprawie – przykład śledztwa i badań grobów masowych z okresu II wojny światowej w Dolinie Śmierci w Chojnicach”.

19.03.2024. UCA Complutense, Madryt, wykład pt. “The archaeology of Nazi mass crimes in Pomerania (Poland) in 1939”.