Zespół badawczy

dr Dawid Kobiałka – archeolog i antropolog kulturowy, adiunkt w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, kierownik projektu odpowiedzialny za implementację i koordynację całości zadań projektowych.

Pomysłodawca, autor oraz kierownik projektów dotyczących materialnych pozostałości ze współczesnych konfliktów zbrojnych finansowanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki (“Między pamięcią a zapomnieniem: archeologia a XX-wieczne dziedzictwo militarne na terenach zalesionych”) oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (“Archeologia Doliny Śmierci”, “Straszny swąd spalenizny – archeologiczne badania miejsca kaźni w chojnickiej Dolinie Śmierci”), autor artykułów publikowanych na łamach międzynarodowych czasopism naukowych takich, jak: “Antiquity”, “Journal of Contemporary Archaeology”, “International Journal of Historical Archaeology”.

dr Alfredo González-Ruibal – archeolog, pracownik w Institute of Heritage Sciences (Spanish National Research Council), wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach terenowych oraz udział w ich opracowaniu i publikowaniu.

Zainteresowania badawcze obejmują archeologię współczesności oraz archeologię Afryki. Od wielu już lat prowadzi terenowe dotyczące archeologii wojny domowej i dyktatury w Hiszpanii, w ramach której prowadził wykopaliska na polach bitewnych, grobów masowych, obozów koncentracyjnych oraz obozów pracy przymusowej. Autor takich publikacji jak, np. “An archaeology of the contemporary era” (Routledge 2019) oraz “The archaeology of the Spanish Civil War” (Routledge 2020). Jest także redaktorem “Journal of Contemporary Archaeology” oraz “World Archaeology”.

dr Mikołaj Kostyrko – archeolog, badacz niezależny, wykonawca projektu za analizę danych teledetekcyjnych.

Zainteresowania badawcze obejmują archeologię krajobrazu oraz nieinwazyjną. Uczestnik kilku projektów naukowych, w których odpowiedzialny był za opracowanie m.in. pochodnych produktów lotniczego skanowania laserowego oraz historycznych zdjęć lotniczych.

dr Tomasz Ceran – historyk, kierownik Referatu Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, wykonawca projektu odpowiedzialny za przeprowadzenie badań historycznych (kwerend archiwalnych) oraz opracowanie materiałów źródłowych.

Zainteresowania badawcze obejmują niemieckie zbrodnie na Pomorzu Gdańskim w ciągu pierwszych miesięcy II wojny światowej. Autor publikacji z zakresu Zbrodni pomorskiej 1939 roku.

dr Izabela Mazanowska historyk, pracownica Referatu Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Bydgoszczy, wykonawczyni projektu odpowiedzialna za przeprowadzenie badań historycznych (kwerend archiwalnych) oraz opracowanie materiałów źródłowych.

Zainteresowania badawcze obejmują niemieckie zbrodnie na Pomorzu Gdańskim w ciągu pierwszych miesięcy II wojny światowej. Autorka publikacji z zakresu Zbrodni pomorskiej 1939 roku.

dr Márcia Lika Hattori – archeolog, antropolog sądowy, pracownik Forensic Archaeology and Anthropology Centre at Universidade Federal de São Paulo (CAAF – UNIFESP) oraz Spanish National Research Council (CSIC), wykonawczyni projektu odpowiedzialna za udział w pracach terenowych oraz opracowanie pozyskanego materiału kostnego.

W swojej pracy naukowej łączy archeologię, antropologię sądową oraz krytyczne studia nad dziedzictwem w kontekście poszukiwania osób zaginionych w San Paulo (Brazylia).

mgr Candela Martínez Barrio – archeolog, antropolog sądowy, wykonawczyni projektu odpowiedzialna za udział w pracach terenowych oraz opracowanie pozyskanego materiału kostnego.

Zainteresowania badawcze oscylują wokół archeologii sądowej w kontekście naruszania prac człowieka w Hiszpanii, Brazylii, Urugwaju czy też Peru. Brała udział w licznych pracach ekshumacyjnych w związku z hiszpańską wojną domową. Prowadziła badania terenowe pól bitewnych, obozów koncentracyjnych oraz pracy przymusowej w Hiszpanii.

dr Aleksandra Krupa-Ławrynowicz – etnograf, antropolog kultury, adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego, wykonawca projektu odpowiedzialny za przeprowadzenie badań etnograficznych dotyczących miejsc kaźni badanych w ramach prac projektowych.

Zajmuje się przede wszystkim dziedzictwem kulturowym zapisanym w krajobrazie i pamięci, interesuje ją dynamika przemian lokalnych przestrzeni i tożsamości. Prowadzi także etnograficzne badania dotyczące architektury jako elementu przestrzeni, formuły doświadczania codzienności, idei społecznej i politycznej, instrumentu władzy i pamięci kulturowej. Angażuje się w działania inter- i transdyscyplinarne, zwłaszcza w badawcze spotkanie etnografii i archeologii współczesności.

dr Mikołaj Smykowski – etnograf, antropolog kulturowy, adiunkt w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykonawca projektu odpowiedzialny za przeprowadzenie badań etnograficznych dotyczących miejsc kaźni badanych w ramach prac projektowych.

Laureat I nagrody w konkursie im. Majera Bałabana za dysertację „Ekologie Zagłady”. Autor artykułów dotyczących środowiskowej historii Zagłady publikowanych w „Journal of Genocide Research”, „Tekstach Drugich”, „Kontekstach”. Interesuje się antropologią środowiskową, etnografią wielogatunkową i biodeterioracją dziedzictwa.

mgr Alexandra Staniewska – antropolog społeczna ze specjalizacją w biologii sądowej, doktoranta w Instytucie Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wykonawczyni projektu odpowiedzialna za przeprowadzenie badań etnograficznych dotyczących miejsc kaźni badanych w ramach prac projektowych.

Zajmuje się bio- i nekropolityką, badaniami nad śmiercią i martwymi ciałami, ekshumacjami oraz polityką historyczną, a także antropologią fizyczną i genetyką sądową. Prowadziła etnograficzne badania terenowe w Hiszpanii, zajmując się ekshumacjami ofiar hiszpańskiej wojny domowej. Laureatka Diamentowego Grantu (2017) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

mgr Michał Czarnik – archeolog, doktorant w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, odpowiedzialny na udział w badaniach terenowych oraz opracowanie zebranych danych przestrzennych w ich trakcie.

Zainteresowania badawcze obejmują archeologię współczesnych konfliktów zbrojnych oraz archeologię Wielkiej Wojny.

mgr Zuzanna Kowalczyk – archeolog, doktorantka archeologii na Wydziale Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jej projekt doktorski obejmuje badania krajobrazowe i etnograficzne na Filipinach, wykonawczyni projektu odpowiedzialna za udział w badaniach terenowych oraz wykonanie dokumentacji fotogrametrycznej z nich.

Interesuje się teorią archeologii, metodami wizualizacji oraz dokumentacji przestrzennej na potrzeby badań archeologicznych. Brała udział w kilku projektach naukowych, w tm także “Straszny swąd spalenizny – archeologiczne badania miejsca kaźni w chojnickiej Dolinie Śmierci”.

W pracach projektowych biorą także udział:

dr Joanna Rennwanz – kieruje zespołem badawczym Archeologia Środowiskowa w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN w Poznaniu, wykonawczyni projektu odpowiedzialna za makroskopową analizę szczątków roślinnych odnalezionych w trakcie badań terenowych.

Jej zainteresowania naukowe dotyczą głównie użytkowania roślin w okresie neolitu oraz wczesnego średniowiecza. Kierownik i wykonawca w kilkudziesięciu projektach naukowych. Brała udział w opracowaniu resztek stosu ciałopalnego z chojnickiej Doliny Śmierci. Wyniki swoich prac publikowała m.in. w “Antiquity”, “Environmental Archaeology” czy “Scientific Reports”.

dr Przemysław Zientkowski – adiunkt badawczo- dydaktyczny Wydziału Pedagogicznego UKW w Bydgoszczy. Pełnomocnik Burmistrza Miasta Chojnice ds. Rozwoju i Współpracy Naukowej, wykonawca projektu odpowiedzialny za opracowanie wyników badań pod kątem edukacyjnym oraz pedagogicznym, jak i współpracę z Urzędem Miasta Chojnice.

Zainteresowania badawcze obejmują filozofię społeczną, filozofię polityki, teologię polityczną, prawa człowieka, antropologię filozoficzną, filozofię edukacji, filozofię dialogu, historię II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim

Daniel Frymark – fotograf i dokumentalista, wykonawca projektu za wykonanie dokumentacji fotograficznej i wideo w trakcie prowadzonych badań terenowych.

Od 2020 roku prowadził dokumentację prac terenowych realizowanych w chojnickiej Dolinie Śmierci.

Daniel Nita – student archeologii w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach powierzchniowych z wykrywaczami metali miejsc kaźni badanych w ramach prac projektowych.

Interesuje się archeologią współczesności, etnografią oraz historią militarną.  Pasjonat bronioznawstwa, falerystyki, numizmatyki. Instruktor strzelań bojowych, uprawniony do działań rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Brał udział w latach 2020-2021 w badaniach w chojnickiej Dolinie Śmierci.

Karol Woliński – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach powierzchniowych z wykrywaczami metali miejsc kaźni badanych w ramach prac projektowych.

Uczestnik wielu archeologicznych badań terenowych. Jedna z dwóch osób, która odkryła spalone szczątki ludzkie w chojnickiej Dolinie Śmierci w 2020 roku.

Przemysław Glanc – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach powierzchniowych z wykrywaczami metali miejsc kaźni badanych w ramach prac projektowych.

Uczestnik badań terenowych w Dolinie Śmierci.

Sebastian Śnieg – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach powierzchniowych z wykrywaczami metali miejsc kaźni badanych w ramach prac projektowych.

Uczestnik badań terenowych w Dolinie Śmierci.

Ernest Urbaniak – wykonawca projektu odpowiedzialny za udział w badaniach powierzchniowych z wykrywaczami metali miejsc kaźni badanych w ramach prac projektowych.

Uczestnik badań terenowych w Dolinie Śmierci.