Publikacje

2022

Kobiałka D. 2022. Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939. Archeologia Żywa (dostęp 1.08.2022).

Kobiałka D. 2022. Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939 – chojnicka Dolina Śmierci. Chojniczanin 8 (120), s. 19.

Kobiałka D. 2022. Pierwsza zbiorowa zbrodnia z okresu II wojny światowej w Chojnicach – mord w Lasku Miejskim z 15 września 1939 roku. Chojniczanin 9 (121), s. 24-25.

Kobiałka D., Eichler M. 2022. Alojzy Słomiński – jedna z ofiar zamordowanych w ramach Zbrodni pomorskiej 1939 w chojnickiej Dolinie Śmierci. Chojniczanin 10 (122), s. 22-23.

Kobiałka D., Jankowski T. 2022. Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939 – chojnicka Dolina Śmierci. Archeologia Żywa (dostęp 7.11.2022).

Kobiałka D., Nita D. 2022. Alojzy Stoltmann – jedna z ofiar zamordowanych jesienią 1939 roku na Polach Igielskich. Chojniczanin 11 (123), s. 24-25.

Kobiałka D., Jankowski T. 2022. Wystawa pt. „Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939 –
chojnicka Dolina Śmierci” w baszcie Kurza Stopa chojnickiego Muzeum Historyczno‑Etnograficznego im. Juliana Rydzkowskiego. Osorya 4 (7), s. 16-18.

Kobiałka D., Zientkowski P. 2022. Archeologia wspólnotowa w miejscu kaźni – działania partycypacyjne w chojnickiej Dolinie Śmierci, [w:] K. Kajda, D. Kobiałka, A. Marciniak (red.), Archeologia wspólnotowa – poznając przeszłość, nie zapominając o teraźniejszości, s. 187-206. Kraków: Universitas.

Kobiałka D., Jankowski T., Ceran T., Mazanowska I., González-Ruibal A., Kostyrko M., Krupa-Ławrynowicz A., Smykowski M., Staniewska A., Czarnik M., Kowalczyk Z., Zientkowski P., Nita D., Rennwanz J., Lika Hattori M., Muñoz Encinar L. 2022. Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939 – materialne ślady i pamięć o niemieckich zbrodniach z pierwszych miesięcy II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim. Odkrywca 11 (286), s. 30-37.

Kobiałka D., Jankowski T., Kostyrko M., Nita D., Rennwanz J., Zientkowski P., Kowalczyk Z. 2022. Pamięć i materialne ślady zbrodni z czasów II wojny światowej w chojnickiej Dolinie Śmierci. Wojna i Pamięć 4, s. 131-152.

2023

Kobiałka D. Jak doszło do odkryć i badań w chojnickiej Dolinie Śmierci? Czas Chojnic.

Smykowski M., Kobiałka D. 2023. Death and life Valley. Environmental memory of the Pomeranian Crime of 1939 in Chojnice. Lud 107, s. 170-201, doi: http://dx.doi.org/10.12775/lud107.2023.06