Nowy artykuł popularno-naukowy na temat projektu pt. “Archeologia Zbrodni pomorskiej 1939 – materialne ślady i pamięć o niemieckich zbrodniach z pierwszych miesięcy II wojny światowej na Pomorzu Gdańskim”.

Pojęcie „Zbrodni Pomorskiej 1939 roku” obejmuje akty eksterminacji bezpośredniej dokonane na ludności polskiej od września do grudnia 1939 r. (w niektórych miejscach do początku 1940 r.) przez oddziały Volksdeutscher Selbstschutz, przy aktywnym wsparciu Wehrmachtu i SS (Ceran i in. 2021).